top5.png
atm 

TGO està integrada dins dels operadors de transport de l'ATM (Autoritat del Transport Metropolità) oferint als usuaris d'un sistema fàcil i transparent de desplaçament.

 

Tarifes

 

Funcionament

Funcionament del sistema tarifari integrat (STI)
Què és un viatge o un desplaçament?

És el trajecte que fa l’usuari des d’un origen fins a una destinació i en què pot fer servir diferents modes de transport: metro, autobús, tramvia i tren (FGC i Rodalies de Catalunya).

Anada i tornada es consideren dos desplaçaments o viatges.

Igualment, si s’interromp un viatge per fer una gestió i, posteriorment, es reprèn, es considera que s’han fet dos desplaçaments.

Els títols integrats multiviatge són títols de transport amb un nombre determinat de desplaçaments en què, durant un període de temps determinat, els transbordaments no es penalitzen econòmicament (és a dir, no generen el consum d’un nou viatge de la targeta).

Pel que fa als títols de viatges il·limitats, la zona on s’efectua la primera validació determina, sempre, les zones de validesa del títol de transport.

Nombre de zones de la targeta que es vol adquirir

Targetes multiviatge (T-10, T-50/30, T-70/30 i T-FM/FN 70/90)

El nombre de zones que cal comptar per a un recorregut es determina segons el nombre de zones tarifàries per on es transita durant el desplaçament.

Una targeta multiviatge es pot fer servir en qualsevol desplaçament a tot l’àmbit de l’STI, d’acord amb el nombre de zones que es requereixin.

En el cas de desplaçaments amb servei d'autobús entre municipis limítrofs ubicats en diferents zones tarifàries, es pot fer servir una targeta multiviatge d'una sola zona, sense que es puguin fer transbordaments.

En el cas de desplaçaments amb servei ferroviari entre municipis limítrofs ubicats en diferents zones tarifàries, tret que una de les zones sigui la zona 1, es pot fer servir una targeta multiviatge d'una sola zona, sense que es puguin fer transbordaments. El mateix criteri s'aplica a les estacions contigües, tret que una de les estacions sigui de la zona 1.

Casos singulars:

  • La relació Sant Feliu de Llobregat – Molins de Rei (en tots els modes): els desplaçaments entre Sant Feliu de Llobregat (zona 1) i Molins de Rei (zona 2B), i viceversa, es poden realitzar amb targetes multiviatges (T-10, T-50/30, T-70/30 i T-FM/FN 70/90) d’una sola zona tarifària sense fer transbordaments.
  • La relació Sant Boi de Llobregat - Santa Coloma de Cervelló (en tots els modes): els desplaçaments entre Sant Boi de Llobregat (zona 1) i Santa Coloma de Cervelló (zona 2B), i viceversa, per a tots els títols integrats són d’una sola zona tarifària i es poden fer transbordaments.
  • L’estació de les Planes de FGC: els desplaçaments entre l’estació de les Planes (zona 1) de FGC i la resta d’estacions de Sant Cugat (zona 2C), i viceversa, per a tots els títols integrats són d’una sola zona tarifària i es poden fer transbordaments al transport urbà.

Targetes amb un nombre il·limitat de viatges o abonaments (T-Mes, T-Jove i T-Trimestre)

El nombre de zones que cal adquirir es determina segons el nombre de sectors tarifaris per on es transita durant el desplaçament, però cal tenir en compte que l’àmbit de validesa de la targeta queda definit per la zona on es fa la primera validació de l’abonament.

La limitació de la tecnologia de banda magnètica comporta que no sigui possible viatjar amb abonaments d’una zona entre municipis adjacents o estacions contigües que s’ubiquen en zones tarifàries diferents.

Exemple: el trajecte de Terrassa (zona 3C) a Sabadell (zona 2C) es pot fer amb una targeta multiviatge d’una zona, en un viatge sense cap transbordament, però no amb un abonament mensual o trimestral.

Nombre de transbordaments permesos

Cal validar la targeta cada vegada que es fa un transbordament.

Les targetes T-Mes, T-Jove, T-Trimestre i T-Dia no tenen cap limitació pel que fa al nombre de transbordaments.

Les targetes T-10, T-50/30, T-70/30 i T-FM/FN 70/90 permeten fer un màxim de tres transbordaments a diferents modes de transport en un mateix desplaçament.

El període de temps comprès entre la primera validació efectuada i el darrer transbordament (última validació) d’un mateix desplaçament varia segons el nombre de zones de la targeta integrada.

Bescanvis de targeta

Si una targeta integrada no funciona, us heu de dirigir al personal de les estacions ferroviàries, al conductor de l’autobús o al personal d’una de les diverses oficines d’atenció al client, que, després de fer les comprovacions oportunes, bescanviarà, si s’escau, la targeta per una de nova.

En canvi, no donen dret a bescanvi ni a una compensació:

Les targetes malmeses per causa de l'usuari.
Les targetes caducades i utilitzades parcialment.
La pèrdua o sostracció d'una targeta (incloses les personalitzades).
Bitllet senzill

El bitllet senzill no és un títol integrat; per tant, permet fer un sol viatge a l’operador de transport en què s’ha fet la compra.

Targetes personalitzades (T-Mes, T-Trimestre i T-Jove)

Els títols personalitzats són vàlids exclusivament per al titular de la targeta i són un títol de transport de caràcter personal i intransferible, de manera que no està permès que els faci servir una persona diferent del titular.

Han d'anar acompanyats d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular: DNI, NIE o passaport del seu titular.

Targetes integrades per a famílies monoparentals i famílies nombroses (T-Mes FM/FN, T-Trimestre FM/FN, T-Jove FM/FN i T-FM/FN 70/90)

Per adquirir aquests títols cal presentar el DNI original i el títol original de família monoparental o família nombrosa, familiar o individual, emès per la Generalitat de Catalunya, o el títol original de família nombrosa emès per una altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com durant tot el seu període de validesa, les persones beneficiàries del descompte hauran de disposar de document oficial acreditatiu en vigor que acrediti la seva identitat (DNI, NIE, passaport del seu titular) i document vigent que acrediti la seva condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es mantindrà al llarg de la vigència del títol amb independència de la pèrdua de la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre i quan s'acrediti documentalment haver gaudit de la dita condició en el moment de la seva adquisició i primera validació.

Són títols vàlids exclusivament per al titular de la targeta, que ha de ser membre d’una família monoparental o nombrosa. Són títols de transport de caràcter personal i intransferible, de manera que no està permès que els faci servir una persona diferent del titular, excepte la targeta T-FM/FN 70/90, que és un títol multipersonal i se’n poden beneficiar els membres d’una mateixa família monoparental o nombrosa.

Aquests títols han d’anar sempre acompanyats d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

Les targetes de transport amb bonificació per a famílies monoparentals i famílies nombroses es poden adquirir als punts de venda dels operadors de transport col·laboradors (més informació, al fulletó sobre els títols de transport i els preus del 2016).

On es pot adquirir una targeta integrada?

A les dependències de les estacions de metro, de tramvia, de FGC i de Rodalies de Catalunya.
A les estacions d’autobusos interurbans.
A les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat.
Als terminals del ServiCaixa.
Als estancs i als establiments de travesses i loteria.
Als quioscos de premsa o en altres establiments adherits.
Caducitat de les targetes integrades

Tots els títols de transport caduquen el 29 de febrer de l’any següent de la compra del títol, excepte la T-Trimestre, la T-Jove i la T-FM/FN 70/90, que es poden fer servir fins al 31 de març. Les targetes caducades i que no s’hagin començat a utilitzar es poden bescanviar als centres d’atenció al client de les diferents empreses de transport, sense cap transacció econòmica ni compensació. La data límit per a fer el bescanvi és el 30 de juny.

Free Joomla! template by L.THEME